สพม.ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่กับ ปลัด ศธ. และรองเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 29 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.เกศทิพย์ ศุภาวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และติดตามการจัดการเรียนการสอน และผลความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)