สพม.ลพบุรีให้การต้อนรับ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้การต้อนรับ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.ลพบุรี โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย