ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลพบุรี โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ประธานสหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา