ตสน.สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนบ้านชีวิทยา โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามฯ ในการนี้ สพม.ลพบุรี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้