การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร