ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนพัฒนานิคม