สพม.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานบริหารงานบุคคล ณ สพม.ชลบุรี ระยอง

วันที่ 18 ก.พ.2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รก.ผอ.สพม.ลพบุรี นำทีมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผอ.นรงค์ โสภา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฏหมายและคดี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกฏหมายและคดี ของสพม.ชลบุรี ระยอง ขอบคุณดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย ผอ.รุจนีย์ สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายสมภพ มหาคีตะ นิติกรสพม.ชลรย พร้อมทีมงานน้องๆกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี