คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมหารือคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี