เปิดบ้าน 65 พัฒนาวิชาการ เรียนรู้วิธีใหม่ สู้ภัยโควิด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีเเปิดบ้าน 65 พัฒนาวิชาการ เรียนรู้วิธีใหม่ สู้ภัยโควิด ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผอ.โรงเรียนพัฒนานิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดบ้าน 65 พัฒนาวิชาการ เรียนรู้วิธีใหม่ สู้ภัยโควิด” ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี