ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี