สพม.ลพบุรีมอบหนังสือจากนานมีบุ๊ค

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค จำกัด ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.ลพบุรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน รับหนังสือ โรงเรียนละ 1 ลังกระดาษ ขอบคุณสำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค ที่จัดทำโครงการนี้ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย