อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ AMSS++ และระบบ SMSS

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา SMSS ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายทองคำ มากมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล และนายนวพร เอี่ยมสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นคณะวิทยากร โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน และบุคลากร สพม.ลพบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย