การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ สพท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14-17 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รักษราชการแทนผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานฯ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร