พิธีรับมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนโดย อบจ.ลพบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รักษราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจโควิด – 19 แบบตรวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย