ประชุมบุคลากร สพม.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิูลวิทยาลัย