พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โดยมี นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ