วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี