การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู โรงเรียนพระนารายณ์ นำเสนอการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก่คณะนิเทศติดตามฯ สพฐ. นำโดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนิเทศ สพฐ. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด