พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี และนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมษมาวิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1