ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ม.ท.ศ.​ ประจำปี​ 2565

วันที่ 22-29 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ม.ท.ศ.​ ประจำปี​ 2565 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 ราย เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุน รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ