พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต โดยว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี