ประชุมสัมมนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS) ให้ใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่ง ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1