ประชุมอำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.ลพบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมอำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.ลพบุรี โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี