พิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางประสูติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางประสูติ ขึ้นประดิษฐาน ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นำเหล่าพุทธศาสนิกชน และมีพระราชวิสุทธิประชานาถ องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดสร้างขึ้นตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา อบรมและปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมในการบำเพ็ญกุศล