ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สพฐ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี , นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษฯ , ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว