ประชุมหารือประเด็นการรายตัวชี้วัดการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการรายตัวชี้วัด การลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 20 เขต ผ่านระบบทางไกล เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำเนินการรายงานผลตัวชี้วัดการลดพลังงาน ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี