การติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ ศธ.

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี