ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี