การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4 เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 13 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี