ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี