พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเหล็กทรัพย์สนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชน

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเหล็กทรัพย์สนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ของ คุณจินตนา เมฆเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม จำนวน 300 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท โดยมีนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม สพม.ลพบุรี ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้