ลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม