ครูต้นแบบการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี