สพม.ลพบุรี เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี