การจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี