ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธาน การประชุมฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี