วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ 46 ปี

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ 46 ปี และพิธีเปิดห้อง คลินิกเสมารักษ์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา