ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนปิยะบุตร์