ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ 2566-2567

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ 2566 – 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และการขับเคลื่อนแผนที่นำทาง การขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) โดยมีนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี