ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม site vitsit โรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม site vitsit ร่วมกับ นายภูธร จันทะหงษ์ปุณยจรัสธำรง ผอ.สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา แผนการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 1 และตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม ณ โรงเรียนพัฒนานิคม