การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานกรรมการ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ตามตัวชี้วัดมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา