งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี