งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา