โครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของสพฐ. เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform สำหรับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1