การประชุมวางแผน ชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมวางแผน ชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการการประเมินฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี