สัมมนาการขับเคลื่อนพลิกโฉมการศึกษาทั้งระบบกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนพลิกโฉมการศึกษาทั้งระบบกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2