การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กันยายน 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. และผอ.กลุ่ม/หน่วย สังกัดสพม.ลพบุรี ประชุมเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี