อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

วันที่ 2-4 กันยายน 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ คงเพ็ชร รองผอ.รร.พิบูลวิทยาลัย และนางเทพสุดา เมฆวิลัย ครู รร.ท่าหลวงวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้โครงการ คอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565 พร้อมนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี รูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีกรณีศึกษา โมเดลการเรียนรู้ Train the trainer by Professional โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) แก่คณะผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร