โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community”

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community” โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี