การคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต

19 กันยายน 2565 สพม.ลพบุรี จัดการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแข่งขันระดับภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. ต่อไป